Voor particulieren

Fiscale planning

Zelf zoeken

Voor professionals

Lees dit ook:

Disclaimer

Disclaimer

De website van Erfrecht Jurist is bedoeld om informatie te verstrekken aan belangstellenden en cliënten van Erfrecht Jurist. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. Erfrecht Jurist geeft echter onder geen beding garanties omtrent de verstrekte informatie op de website.

Erfrecht Jurist is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie of de gevolgen die intreden door het gebruik van deze informatie. Aan de informatie op de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Mocht een belangstellende of cliënt informatie gebruiken van onze website dan geschiedt dat op eigen risico.

Ook links en de sites waarnaar wordt verwezen vallen onder de werking van deze disclaimer. Erfrecht Jurist aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de websites van derden.

Erfrecht Jurist en haar medewerkers aanvaarden in elk geval geen aansprakelijkheid behoudens voor zover de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft.

Op alle overeenkomsten die gesloten worden met cliënten omtrent advisering en bemiddeling is Nederlands recht van toepassing alsmede de algemene voorwaarden van Erfrecht Jurist.
 

 

Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze site, gaat u akkoord met het gebruik hiervan.